Contact

Customer support

Phone: +381606122200

[email protected]

For restaurants

Janko Ratković

+381 63/11-22-370

B2B

Marko Čović

+381 63/252-570

Finance

Svetlana Čović

+381 60/0222-386

Technical support

Goran Ćirković

+381 61/325-2036

Aplikacija za prihvatanje narudžbina