Contact

Customer support

Phone: +381606122200

office@alideda.rs

For restaurants

Janko Ratković

+381 63/11-22-370

B2B

Marko Čović

+381 63/252-570

Finance

Svetlana Čović

+381 60/0222-386

Technical support

Goran Ćirković

+381 61/325-2036

Email

office@alideda.rs

alideda.com@gmail.com

Aplikacija za prihvatanje narudžbina